Systems Engineering voor grip op projecten

Risicomanagement

Clic-360 kan voor het risicomanagement uitvoeren op projecten. Het is een continu proces, dat risico's identificeert en op waarde schat. Ook bepaalt het hoe de kans van het optreden en de gevolgen van risico's beheersbaar worden. Clic-360 kan dit voor u faciliteren op het project met betrekking tot het beheer van risico's ter ondersteuning van het bereiken van de project- (of bedrijfs)doelstellingen, functionaliteiten, methoden, activa, enz. 

Met de RISMAN-methode ondersteunt Clic-360 projecten om potentiële risico's (of kansen) in een vroeg stadium te identificeren. Analyseren, voorzorgsmaatregelen definiëren om het risico te verminderen, de genomen maatregelen evalueren en herhaaldelijk beoordelen of deze stappen effect hebben op het risicoprofiel van het project. 
 
 
 
About
LinkedIn