Systems Engineering voor grip op projecten

SE template

Kant en klaar voor gebruik Systems Engineering en Risicomanagement

Samen met Track-3D heeft Clic-360 een template ontwikkeld gebaseerd op Relatics. Relatics wordt vaak gevraagd in onze sectoren en wordt inmiddels bij heel veel bedrijven gebruikt om verificaties uit te voeren of zelfs om het gehele KAM systeem van een bedrijf uit te rollen over de projecten. Wij hebben onze kennis en kracht gebundeld en zijn gekomen tot de SE-template. 

Deze template is modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat wanneer je alleen scope management (SBS en WBS) met eisen en verificaties wil beheren dan hebben we hier onze basis SE-template voor. Wanneer men op het project wil werken met wijzigingen, afwijkingen, risico's, waarnemingen, keuringen dan is de basis SE-template gemakkelijk uit te breiden met modules. Onze belangrijkste succesfactor van de SE-template is "user interface". Wij durven wel te zeggen dat bijna alle Relatics omgevingen welke in gebruik zijn geen of weinig aandacht hebben gehad aan hoe de gebruiker Relatics ervaart. De "experience-level" is zo belangrijk om draagvlak te creëren bij mensen in een bedrijf of project.

Standaardisatie 

Met de SE template is ook gedacht aan standaardisatie. Na project evaluaties verbeteringen terugkoppelen aan de bibliotheek, zodat optimalisatie ontstaat bij nieuwe projecten. Het is mogelijk om vanuit bedrijfs of project bibliotheken standaard Data te importeren in de projectomgeving. Bijvoorbeeld standaard activiteiten, standaard keuringen bij bepaalde activiteiten en standaard processen met proces voorwaarden. 

Functies

De SE template kent de volgende functies.

Voor een demo of meer informatie kunt u Clic-360 om een terug bel actie verzoeken.

Wellicht tot binnenkort.

 
 
 
 
About
LinkedIn