Systems Engineering voor grip op projecten

Systems Engineering

Voor de bouw-, civiele-, infra- en de maritieme en offshore sector adviseren en ondersteunen wij het beheer van data en informatie op verschillende niveaus binnen organisaties. Clic-360 ondersteunt organisaties om op een beheersbare en acceptabele wijze op te schalen naar de gewenste informatiemanagement. Dit zal interdisciplinair gebeuren door gebruik te maken van de systems engineering-aanpak. Kort gezegd betekent dit het analyseren van de data (contract, specificatie, stakeholders, etc), het creëren van structuur zodat onderlinge relaties duidelijk worden, het centraliseren van informatie zodat alle partijen toegang hebben tot dezelfde informatie en de toegevoegde waarde door de informatie te visualiseren, zodat de informatie wordt nuttige kennis die kan worden beheerd door toegewezen eigenaren.

Systems Engineering is toepasbaar op alle fasen van het project.

Concept
Deze fase is vaak van toepassing op aannemers/organisaties die aan het begin staan van de ontwikkeling van een product(systeem). Clic-360 kan u helpen met de functieanalyses en hoofdlijnen en het documenteren van deze behoeften in eisenspecificaties.


Ontwikkeling & Contractering
Het doorontwikkelen van een concept wordt toegepast op organisaties die de kennis en innovaties van gespecialiseerde leveranciers willen betrekken en integreren. De topfuncties en specificaties worden gespecificeerd om kaders te stellen voor de basisprincipes die in de volgende fase van de ontwikkeling van het product of systeem door aannemers en onderaannemers moeten worden uitgewerkt. De samenhang tussen onderdelen wordt nader in kaart gebracht en eventuele risico's worden gedocumenteerd
.

 


Ontwerp & Construct
Voor de verdere ontwikkeling van het project en de Installatie worden aannemers geselecteerd vanwege het specialisme en de innovatiekracht. Aannemers moeten de risico's bepalen en de klant ervan overtuigen dat ze erin zullen slagen het project op te leveren dat aan alle behoeften voldoet. De ontwerpfase is een iteratief ontwikkelingsproces dat moet worden goedgekeurd door de aannemer en zijn onderaannemers.


Installatie/ Realisatie
Met SE begeleiden en begeleiden we de aankoop- en installatiefase op bouwkundig vlak. Door dit te doen verminderen we de onzekerheid in kosten en planningsschattingen die we in de beginfase van het project hebben gevonden. De uiteindelijke gedetailleerde eisen worden toegewezen aan onderaannemers en hun componenten. Tijdens de installatie worden alle componenten samengevoegd totdat het hele systeem is opgezet en aan alle behoeften voldoet. SE maakt dit expliciet en inzichtelijk voor de opdrachtgever door middel van een test(verificatie)protocol dat vereist is bij het aanleveren van een werkpakket tot een sequentieel werkend pakket of eindoplevering.


 
 
 
 
About
LinkedIn